Wszystkie produkty z naszego sklepu wysyłamy w 48 godzin.

Mój koszyk

Mini Cart

Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie "Ribbley rozdaje portfele"
Możesz dostać portfel Ribbley za 0zł.
Zapoznaj się z filmem instruktażowym, śledź nasz fan page na Facebooku i sprawdzaj informację zamieszczane na stronie internetowej www.ribbley.pl.
Może właśnie Ty staniesz się nabywcą skórzanego portfela.

REGULAMIN KONKURSU [z dnia 12.10.2020]

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ribbley rozdaje portfele” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma Stay Jagoda Stala ul. Przelotowa 200, 42-523 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-235-48-82

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • uczestnik musi być zarejestrowany na Facebooku
  • uczestnik musi polubić fan page Ribbley https://www.facebook.com/ribbleypl/

§3. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 12.10.2019 do oficjalnego odwołania. Zadaniem uczestników jest odnalezienie portfela na zamówienie za 0 zł.
Organizator ustala dzień i godzinę rozpoczęcia zabawy informując o tym fakcie na fan page Ribbley oraz na stronie internetowej www.ribbley.pl. Po informacji o rozpoczęciu zabawy, zadaniem uczestników będzie odnalezienie i zakupić portfel za 0 zł. Film instruktażowy https://youtu.be/8Ta0XWQGiUs
Ukryte są dwa portfele za o zł danego dnia dwie osoby otrzymają portfel za 0zł Jest możliwość uzyskania podpowiedzi gdzie ukryty jest portfel za 0 zł. Podpowiedź może zostać udzielana użytkownikowi, który udostępni fan page Ribbley swojej grupie znajomych. Nagroda zostaje nadany firmą kurierską DPD Lub Paczkomatem Inpost.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest portfel za 0 zł który zostanie odnaleziony.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcą nagrody jest ta osoba która jako pierwsza odnajdzie portfel za 0 zł i dokona zakupu poprzez stronę www.ribbley.pl
 4. Zabrania się używania aplikacji, skryptów itp. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody w przypadku nie zarejestrowania prawidłowej ścieżki zakupu.
 5. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych w formularzu na stronie www.ribbley.pl
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu trwania konkursu.