Polityka prywatności

Przyjęta do stosowania przez podmiot: Unique Jolanta Krawczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ulicy Przelotowej 200, wpisany dnia 27.11.2017 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się numerami: NIP 6291325536 i REGON 277035423, zwany dalej Sklepem Internetowym. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez Sklep Internetowy, za pośrednictwem serwisu sklepu internetowego Ribbley.pl prowadzonego pod adresem www.ribbley.pl (dalej zwanego Witryną). Korzystając z Witryny akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zgłosił do rejestracji zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Witryna umożliwia zbieranie danych o aktywności użytkownika na jej stronach obcym systemom w celach statystycznych i marketingowych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Twoim komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak identyfikator Twojej sesji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Pliki Cookies nie przechowują Twoich danych osobowych. Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszłaś na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Ciebie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: nazwisko i imię, dane firmy (opcjonalnie), adres do wystawienia rachunku, adres przesyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie musisz podawać tych danych, jeżeli nie chcesz korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub zgłoszenie problemu na adres sklep@ribbley.pl,

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziłaś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Ribbley.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Ciebie dane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, operatorom systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. O ile wyraziłaś na to zgodę, Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów: banki, firmy spedycyjne w celach dokonania płatności za złożone zamówienie i realizacji dostawy. W przypadku, gdy chcesz cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@ribbley.pl Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności sklep internetowy www.Ribbley.pl został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem dokonującym zakupy, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są cenne dane na temat użytkownika i jego zamówienia. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Bezpieczne szyfrowane połączenie wykorzystywane jest również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują własne dane osobowe. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sama nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności dane logowania do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących praw?

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, możesz zresetować hasło bezpośrednio ze strony logowania (należy kliknąć "Nie pamiętam hasła"). Przysługuje Ci prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Masz również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@ribbley.pl

System statystyczny

W sklepie internetowym www.ribbley.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics w tym celu stosuje pliki cookies. Informacje, gromadzone przez system Google Analytics, wykorzystywane są w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu, poprzez analizę statystyk strony: oglądalności strony, popularności poszczególnych podstron oraz zachowań użytkowników.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna nie jest przeznaczona ani przygotowana do użytku przez osoby niepełnoletnie. Jeżeli jej użytkownik nie jest osobą pełnoletnią lub nie może zawierać wiążących prawnie umów, wówczas nie powinien korzystać z Witryny bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności możesz zadać pod adresem: sklep@ribbley.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

© 2017 Unique, ul Przelotowa 200, 42-523, Dąbrowa Górnicza, tel.: +48 604 554 292, e-mail: sklep@ribbley.pl